Finahem tarjoaa kokonaisvaltaista liiketilasuunnittelua ja liiketilan brändäystä.

Onnistuneesti suunniteltu liiketila vaikuttaa asiakaskokemukseen ja sitä kautta myös yrityksen kokonaismyyntiin. Uusimalla liiketilan sisustuksen yritykselle tulee loistava mahdollisuus kehittää ja fokusoida liiketoimintaa sekä välittää viestiä brändäyksestä ja uusista tuulista asiakkaille.

Liiketila on yrityksen käyntikortti, jonka tulee tehdä asiakkaaseen vaikutus välittömästi ja tuon vaikutuksen tulee kantaa koko vierailun ajan. Tilojen selkeys ja toimivuus tukevat tätä positiivista mielikuvaa. Ensivaikutelman merkitystä ei voi liikaa painottaa, ensivaikutelma on Finahemin sloganin mukainen ”Tunne tila”

Suunnittelu osana brändäystä

Oikein brändätty toimitila on viesti yrityksen arvoista, se kertoo tuotteista ja toimialasta. Brändätty liiketila on kokonaisuus, joka tekee tilasta viihtyisän, toimivan sekä se toimii positiivisesti asiakkaan ostopäätöksen tukena.

Tilasuunnitelmassa otetaan huomioon sisustuksen lisäksi yrityksen tuotteet, arvot ja lupaukset sekä työntekijät ja asiakkaat. Suunnitelman lopputuloksena on yrityksesi näköinen tila, joka ottaa huomioon yrityksesi tarpeet sekä houkuttelee niin asiakkaita kuin työntekijöitäkin viihtyisyydellään.

Liiketilabrändäyksen ei tarvitse olla kallista. Kuten kaikissa liiketilaremonteissa, otamme tässäkin huomioon asiakkaan budjetin ja etsimme siihen sopivat ratkaisut.

Tilansuunnittelu alkaa tarvekartoituksella, jossa käydään läpi tilankäyttö ja tilan ja toimintojen muutostarpeet. Tämän pohjalta asiakkaalle laaditaan suunnittelusta tarjous, jossa eritellään suunnittelutyöhön kuuluvat osa-alueet sekä niiden hinnat. Suunnittelun osa-alueisiin kuuluu mm. tilasuunnittelu, kiinto-, ja irtokalustesuunnitelma, materiaali-, ja valaistussuunnitelma sekä vihersisustussuunnitelma. Henkilökohtaiset asiakastapaamiset ovat suunnittelun aikana tärkeitä, jotta suunnitelman tekemiseen on tarpeeksi tietoa sekä pääsemme suunnittelussa haluttuun lopputulokseen.

ASIAKKAITA